Vad innebär en fossilfri värld?

Vad menar alla dessa som med en auktoritär stämma, såsom kändisar, tv-meteorologer eller statliga bolag, försöker hävda att det ska vara en fossilfri värld inom 10 år, 30 år eller en generation? För de själva verkar inte förstå vad de faktiskt föreslår!

Energibehovet kommer att öka, i takt med att levnadsstandarden runt om i världen ökar. IEA (International Energy Agency) räknar med en årlig ökning om 1,25 % till 2040. Men från ett socialistiskt perspektiv kanske levnadsstandarden borde minska, för socialismen går väl ut på att alla solidariskt ska ha det lika illa?

Hur stort är då energibehovet? I BPs årliga energi sammanställning (Statistical Review of World Energy) kan man läsa om energianvändningen i världen. 2018 var världens konsumtion av fossila bränslen 11744 Mtoe. (Mtoe är miljoner ton oljeekvivalenter. Det motsvarar energin när en miljon ton råolja förbränns.)

Med den ökning som IEA ser framåt skulle energibehovet år 2050 bli drygt 16000 Mtoe. Det är alltså så mycket energi som behöver ersättas och då det bara är drygt 11000 dagar kvar till år 2050 borde det isåfall gjorts ganska mycket!

Med en liten räkneövning ser man lätt att för att klara en sådan omställning behöver det idag startas drygt 1,5 st Forsmark 3 kärnkraftverk (a 1,2 GW) och sedan varje dag fram tills 2050!

Skulle man istället skulle använda vindsnurror behöver det startas 560 stycken (a 3,5 MW) vindkraftverk varje dag i 30 år! Och då ger de ändå bara energi när det blåser.

Om det ska vara fossilfritt inom 10 år, som vissa partier hävdar, skulle det idag behöva startas 4 st Forsmark 3 kärnkraftverk eller 1400 vindsnurror – och varje dag fram till 2030!

Det verkar inte vara en särskilt smart eller ekonomiskt hållbar lösning, allra helst på något som kanske inte är något problem, för verkligheten har ännu inte gjort som klimatmodellerna säger! För att täcka framtidens behov av energi behöver det satsas på utveckling av ny kärnkraftsteknik – inte avveckling.

Det hela liknar mer och mer tv-serien Lorry:s – uppfinnaren från Sundbyberg – tänkte inte på det!

Artikel publicerad i Gefle Dagblad.