Replik till Margareta Wahlström och Urban Lindgren Röda korset, Vi ser dagligen konsekvenserna av klimatförändringarna, GD 14/10.

Röda korset via Margareta Wahlström och Urban Lindgren väljer att i en debattartikel kliva in i klimatfrågan med att lyfta fram extremväder såsom orkaner, översvämningar och torka som de vore av människan skapad. De skriver att dessa sedan 1970-talet har fyrdubblats. Detta stämmer inte – men om det vore sant så skulle det vara effekter av en uppvärmning, inte de utlösande faktorerna. Detta är att förväxla orsak och verkan.

De som exempelvis följer orkaner, cykloner och tyfoner världen runt noterar för åren 1970-2018, tvärtemot vad skribenterna gör, en minskande trend. Det gör även internationella försäkringsbolag, men de ekonomiska skadorna kan bli värre med fler invånare och mer bebyggelse nära kuster. Men det är heller inte utlösande faktorerna till en uppvärmning.

Inget av dessa förklarar orsaken till den ungefärliga en-gradiga uppvärmningen sedan mitten på 1800-talet, men inte heller att det under 2000-talet verkar som att temperaturen inte längre stiger – den står stilla. Det faktum att världen blivit lite varmare betyder inte att uppvärmningen orsakats av koldioxid, en uppvärmning som började långt innan användningen av fossila bränslen tog fart.

Wahlström och Lindgren skriver vidare att det i somras slogs värmerekord på löpande band i Europa och att de tror att 1500 personer kan ha dött till följd av den extrema värmeböljan i Frankrike. I Sverige observerade Folkhälsomyndigheten en förhöjd dödlighet under sommaren 2018, men de bedömde att det inte fanns tillräcklig information för att kunna avgöra hur stor andel av överdödligheten som kan kopplas till värme! Det visar på skillnaden mellan tro och fakta!

Men bland alla larm om eventuell rekordvärme på olika håll kan det vara värt att komma ihåg att temperaturmätningar från stora städer är, genom egen uppvärmning, i sig varmare än sin omgivning. Mätningar som visar att stora städer är varmare innebär inte att omgivande landsbygd är det.

Att människor ligger bakom förekomsten av många katastrofer orsakade av bränder, raserade hus eller översvämningar som Röda korset, förtjänstfull i de flesta fall, arbetar med gör inte att grundfrågan – om att mer koldioxid till atmosfären kommer att göra jordens klimat mycket varmare – får ett svar.

För allt står och faller med denna enda fråga. Om inte människans utsläpp av koldioxid är en betydande drivkraft för klimatet, kommer alla sådan klimatåtgärder att vara meningslösa. Alla dessa åtgärder kommer isåfall att ta alla resurser från angelägna frågor som att bekämpa fattigdom och sjukdomar runt om i världen – vilket borde vara mer angeläget för Röda korset!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har för tillfället valt att inte publicera min kritiska replik!