Replik till Anders, 18 av de varmaste åren har inträffat efter 2001, GD den 21 oktober.

I ett svar till ” Numera före detta vänsterpartist” anger signaturen Anders, Gefle Dagblad den 21 oktober,  att 18 av de 19 varmaste åren har inträffat efter 2001 och hänvisar till NASA/GISS (Goddard Institute for Space Studies). Men här bör läsaren ha i åtanke att samma institut kanske inte har den bästa trovärdigheten när det gäller temperaturåtergivning!

Under 2007 publicerade Steve McIntyre, mannen som knäckte Michael Manns hockeyklubba, statistiska belägg för existensen av en trolig millenniebugg vilken medförde värmehopp i GISS temperaturserier för flertalet amerikanska mätstationer. Värmehoppet som inträffade i januari år 2000 medförde att tidigare värmerekord från 1930-talet i stort sett helt försvann. GISS gjorde en tillfällig korrigering men återgick sedan åter till värmehoppen, vilket kanske passade bättre in i deras agenda?

Nu kanske vän av ordning tänker att NASA skickade ju människan till månen, så nog borde de kunna redovisa temperatur? Ja, skicka människan till månen kunde man på 1960-talet men om de nu skulle kunna göra om den bedriften är kanske mer tveksamt?

2012 gjorde 49 fd NASA astronauter och forskare en skrivelse till NASA där man uppger sig vara ”bestörta över misslyckandet från NASA, och särskilt Goddard Institute For Space Studies (GISS), att göra en objektiv bedömning av all tillgänglig vetenskaplig information om klimatförändringar”.  Vidare förklarar de att med de hundratals välkända klimatforskare och tiotusentals andra forskare som offentligt förklarar sin misstro till de katastrofinriktade prognoserna, särskilt från GISS-ledningen, är det uppenbart att vetenskapen INTE är avgjort.

Som vanligt är det viktigt att vara källkritisk, även om det i största allmänhet är svårt. Det är viktigt att titta på vad som framförs, vem som framför det och med vilken agenda det framförs, ty även myndigheter och institut har sina egna outgrundliga agendor!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min replik.