Hospice – Blir det lättare att dö?

Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så för alla, men jag tror att utvecklingen är på väg dit.

Alla människor dör – så egentligen borde alla som dör, en förväntad död, få någon sorts palliativ vård! – vård i livets slutskede!

Inom politiken finns det partier som vill bygga, eller som det står i ett förslag till regionfullmäktige ”öppna riktiga hospice”! Det tolkar i alla fall jag som flera hospice – i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs?

I Sverige började den palliativa vården byggas ut under 1980-talet med inriktning på fristående hospice som ställen där man kunde få god vård. I dag är det nog många som är kvar i den tanken, men om man har ett antal hospice med begränsat antal platser, vad gör man då med alla som inte får plats där?

Sen är det fråga om kvantifiering, det är ingen som överhuvudtaget nämnt eller kanske ens har tittat på hur många det kan röra sig om, hur många väntade dödsfall sker på sjukhus, i kommunalt boende eller hemmet?

Det tycker jag är märkligt – här har vi fakta kontra känna och tro!

Om man tittar på antalet avlidna rapporterade i Svenskt Palliativtregister så kan man bryta ner de väntade dödsfallen till per dag (data från 2017): sjukhus 2 st, kommunalt boende 2,2 st och hemmet 0,6 st. Så vilka tänker sig man vara på hospice?

Inom Palliativt Utvecklingscentrum i Lund tar de fasta på de positiva erfarenheterna från vården på hospice. De arbetar för att integrera den palliativa kunskapen och kompetensen i dagens vårdorganisationer.

Allt fler vill vårdas i hemmet och jag tror att behovet av hospice platser kommer att minska i takt med att också hemsjukvården byggs ut, både med avancerad sjukvård i hemmet och annan hemsjukvård.  Där läkare och sjuksköterskor kan göra besök och tillsammans med personalen på boenden eller till dem som väljer att vårdas sin sista tid i hemmet, till deras närstående och till annan hemsjukvård, titta på vilka stöd som behövs.

Jag tror att om den palliativa vården kommer in på alla ställen – sjukhus, särskilda boenden och i hemmen – kan alla patienter få stöd!

En utmaning för framtiden är hur resurserna ska räcka till för all vård och omsorg. Men för att prioritera krävs att man kvantifierar – vad det rör sig om – inte känner och tror!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad