Svar till Ove Lennström, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö, GD 15 november.

När debattörer, oavsett fråga, ikläder sig en mästrande och tvärsäker roll brukar det vara ett tecken på att förmågan att förstå komplexa sammansatta sammanhang är begränsad till enkla och grova förenklingar!

Kanske är det det Ove Lennström visar upp i sin insändare, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö i GD 15 nov, när han i en sann bemästrande stil talar om hur det är, dvs alla som undrar och ifrågasätter har fel! När han i svepande ordalag får det att framstå som att biosfären varit i jämvikt under miljontals år blir jag förundrad och samtidigt nyfiken. Hur kommer det sig då att det under de senast miljonerna år exempelvis utvecklats växter, vars förmåga att ta upp koldioxid är långt större än andra växter?

Som jag tolkar det menar till och med IPCC (FN:s klimatpanel) att jorden var mycket varmare för många miljoner år sedan när atmosfärens koldioxidhalt var mycket högre än nu, och de tar det som belägg för att koldioxiden har en tydlig växthuseffekt. Med andra ord har minskningen av luftens koldioxidhalt fört in jorden i en form av istidsålder!

Är det inte då bra att användningen av fossila bränslen i världen ökar! Temperatur verkar stiga något, grönskan frodas och genom förbränningen återställs bland annat den obalans i kol/syrecykeln som uppkom när de fossila bränslena bildades.

Den jämvikt som Ove Lennström saknar blir då återställd!

 

Opublicerad artikel. Lokal media har ännu inte valt att publicera mitt inlägg.