Vindkraften blåser kunderna

De som läser lokalmedias insändarsidor kan få intrycket att vindkraft är lösningen på framtidens energibehov men även att det är energi producerad utan subventioner. Men som så mycket annat när det gäller de sk förnybara energikällorna är det långt från sanningen överensstämmande!

Vindkraft och solenergi är intermittenta energikällor dvs ge genererar energi bara när det blåser eller solen skiner! Vad man ska göra en vindstilla, mulen och kylslagen vinterdag verkar inte bekymra dessa – elen kommer och går – entusiaster!

All vindkraft är subventionerad, antingen via elcertifikat eller andra direkta stöd. Energimyndigheten bedömer exempelvis att för havsbaserad vindkraft behövs ett stöd om 6 miljarder kronor per TWh.  Subventionen via elcertifikat till den producerade vindkraften 2018 var dryg 2 miljarder kronor, där medelpriset 2018 per elcertifikat var 122 kr.

Utslaget på den mängd vindkraftsenergi som används i Sverige (75% export) blir subventionen 485 kr per MWh och utöver detta betalar du som konsument nästa lika mycket till för elen 458 kr per MWh (spotpris 2018)  – indirekt och direkt – nästan 1000 kronor per MWh exklusive andra avgifter och skatter!

Tidigare har Sverige haft ett väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Som i sitt ursprung bestod av delområden, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder.

Nuvarande omställning, med produktion i norr och konsumtion i söder, kommer istället skapa maximerade kostnader, störningar och förluster. Vi går från en situation med i stort sett planerbar produktion och en förutsägbar konsumtion till ett framtida situation där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara.

Vilket tydliggörs av att vindkraftsentusiasterna vill styra energianvändningen dvs sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

 

(Tack till Johan Montelius och Per Fahlén)