Replik till Ove Lennström ang hans påstående om mina lögner i “Drar man fram bevis för en lögn kan man lika gärna tala sanning direkt” i GD den 22 dec

Ove Lennström lyfter i sitt inlägg om mina lögner i GD den 22 dec fram tre personer (Bern, Nordin och Stilbs) som han menar är tvivelaktiga och vars åsikter ska ignoreras. Till detta tar han stöd från en statistikprofessor från Chalmers (Häggström), som menar att det råder konsensus inom klimatvetenskapen, samt en annan Chalmersforskare (Hultman) som med statligt styrt stöd dels forskar på klimatförnekelse, vad nu det är, men som även genusforskat om män och energi!

När det sägs att konsensus gäller inom vetenskapen bör det tolkas som ett tydligt tecken på att avsändaren varken har ett intresse av, eller kanske rent av är rädd för, andra synpunkter eller för den delen av vetenskap som sådan.

Lennström verkar också mena att finansiellt stöd från den klimatextremistiska regeringen är en garant för opartiskhet, objektivitet, trovärdighet och allt annat eventuellt stöd ska mötas med misstro.

Eftersom Lennström ”vet” att mänsklig påverkan har skapat en global uppvärmning får han gärna presentera sina bevis. Hur ser temperaturuppmätningarna för denna mänskliga uppvärmning ut? Vilka osäkerhetsfaktorer och storlekar finns med, hur många mätpunkter per kontinent ingår, hur har dessa förändrats över tid, har korrigeringar gjorts för UHI (Urban Heat Island) och med hur mycket?

Jag hoppas verkligen att Ove Lennström vill presentera sina bevis för dessa frågor men jag tror inte det, för i hans värld verkar känsla trumfa fakta och hur kan man som fantasilös presentera en impuls som sanning?

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad under rubriken i hans värld verkar känsla trumfa fakta.

Replik till Nils Hebert, Vad Stig Mörtman egentligen försöker göra är att undvika debatten, GD 14dec.

Nils Hebert bekräftar mina synpunkter ang klimatalarmismen genom sitt påstående om att klimatsystemet är kartlagt, sanningen fastställd och behöver därför inte debatteras!

FN har i mer än fyrtio år ropat att katastrofen kommer och den väntar mänskligheten fortfarande på!

Under hösten skickade över 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge. Liknande har också 100-talet italienska forskare gjort till Italiens regering och myndigheter med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet.

Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 30000 amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.  Så det verkar finns många som inte delar Heberts och Miljöpartiets syn på ett fastställt klimatnödläge.

Lord Monckton, rådgivare till Margaret Thatcher, konstaterade i ett vittnesmål inför den amerikanska kongressen att den rätta åtgärden inför ett icke-problem med global uppvärmning är att ha modet att göra ingenting – Där har du mitt svar Nils Hebert!

Den franske nobelpristagaren i litteratur André Gide lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i på Heberts självsäkra uttalande, – Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad 

Replik till Anita Falkenek KRAV, Kommunpolitiker i Gävleborg – satsa mer på ekomaten, GD 13 dec.

KRAVs vd Anita Falkenek skriver i GD den 13 dec att politikerna ska ta sitt ansvar, köpa ekomat och därigenom göda KRAVs kassa! I vanlig ordning finns inget belägg för det Anita Falkenek påstår ang ekomat!

Varje år spenderar stat, regioner och kommuner ofantliga summor på subventioner av ekomat utan vetenskapligt stöd om att det är bättre för hälsan eller miljön!

International Centre for Research in Organic Food System i Aarhus visar att ekologiskt framtagna livsmedel inte är nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis. Inte är den miljövänligare hellre!

Professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade förra året i en artikel i SvD att han en gång räknat ut att de extra pengar som lades, helt i onödan, på ekomat skulle räcka till 3000 lärare!

Som politiker tycker jag det är ytterst viktigt att skattemedel används sunt, förnuftigt och läggs på saker som ger ett värde för medborgarna och inte göder lobbyorganisationers, såsom KRAVs kassa!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

När koldioxidskräck övergår till kommunisthyllningar

Nu pågår ett stort väckelse liknande möte i Madrid där många antingen tror att jorden går under om tio år eller kan räddas genom skatt på sugrör och intermittent energi försörjning.

Att fossil förbränningen skulle vara regulator av klimatet är en enkel och dessvärre en förförisk idé. Men det är en grovt vilseledande förenkling eftersom klimatet kan förändras naturligt på oväntade sätt. Förutom osäkerheter i framtida utsläpp står vi fortfarande inför en stor osäkerhet i jordens temperaturkänslighet av en ökad mängd koldioxid i atmosfären. Det finns idag ingen som har någon aning om vilken roll en naturlig klimatvariabilitet (sol, vulkaner, havscirkulationer) kommer att spela under 2000-talet eller om den naturliga variationen kommer att dominera över mänskligt påverkan!

Vad jag vet finns det inte heller någon realistisk bedömning av hur ett varmare klimat kommer att påverka oss och om det överhuvudtaget är farligt!  När aktivister och extremister orerar om det ”existentiella hotet” från ”klimatkrisen”, ”flyktigt klimatkaos” osv tyder det snarare på att domedagsprofetior! Till sin tjänst har de också till största delen den med offentliga medel stödda media som enbart drivs av sk “Clickbait” skrivande, utan förmåga till fakta kontroll!

När det sägs att konsensus gäller inom vetenskapen bör det tolkas som ett tydligt tecken på att avsändaren varken har ett intresse av andra synpunkter eller för den delen av vetenskap som sådant! Vetenskap ska vara öppen, fri från tyckonomi, tåla debatt och inte begränsas av de som inte klarar av andras synpunkter!

Tyvärr verkar det vara så att de medialt utnämnda, och i många fall självutnämnda, klimatexperter som florerar i den svenska mediala ankdammen och som säger sig hålla på med “science” snarare verkar inom “science fiction”!

Det är när observationer och empiri inte visar samma dystra bild som klimatmodellerna målar upp, dyker aktivismens rätta ansikte upp. Där beskrivs numer den sk klimatkrisen som en kris för mänskliga rättigheter, för rättvisa och politisk vilja. Men även att koloniala, rasistiska och patriarkala system har skapat och eldat på krisen.

Det bekräftar FN/IPCC företrädaren Christina Figueres tidigare uttalande om det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist. Jag tror dock inte att Venezuela, Nordkorea, Kuba eller för den delen Kina är bästa skyltfönster för varken resursfördelning eller utsläpp!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet