Replik till Anita Falkenek KRAV, Kommunpolitiker i Gävleborg – satsa mer på ekomaten, GD 13 dec.

KRAVs vd Anita Falkenek skriver i GD den 13 dec att politikerna ska ta sitt ansvar, köpa ekomat och därigenom göda KRAVs kassa! I vanlig ordning finns inget belägg för det Anita Falkenek påstår ang ekomat!

Varje år spenderar stat, regioner och kommuner ofantliga summor på subventioner av ekomat utan vetenskapligt stöd om att det är bättre för hälsan eller miljön!

International Centre for Research in Organic Food System i Aarhus visar att ekologiskt framtagna livsmedel inte är nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis. Inte är den miljövänligare hellre!

Professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade förra året i en artikel i SvD att han en gång räknat ut att de extra pengar som lades, helt i onödan, på ekomat skulle räcka till 3000 lärare!

Som politiker tycker jag det är ytterst viktigt att skattemedel används sunt, förnuftigt och läggs på saker som ger ett värde för medborgarna och inte göder lobbyorganisationers, såsom KRAVs kassa!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad