Replik till Nils Hebert, Vad Stig Mörtman egentligen försöker göra är att undvika debatten, GD 14dec.

Nils Hebert bekräftar mina synpunkter ang klimatalarmismen genom sitt påstående om att klimatsystemet är kartlagt, sanningen fastställd och behöver därför inte debatteras!

FN har i mer än fyrtio år ropat att katastrofen kommer och den väntar mänskligheten fortfarande på!

Under hösten skickade över 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge. Liknande har också 100-talet italienska forskare gjort till Italiens regering och myndigheter med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet.

Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 30000 amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.  Så det verkar finns många som inte delar Heberts och Miljöpartiets syn på ett fastställt klimatnödläge.

Lord Monckton, rådgivare till Margaret Thatcher, konstaterade i ett vittnesmål inför den amerikanska kongressen att den rätta åtgärden inför ett icke-problem med global uppvärmning är att ha modet att göra ingenting – Där har du mitt svar Nils Hebert!

Den franske nobelpristagaren i litteratur André Gide lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i på Heberts självsäkra uttalande, – Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad