Replik till Ove Lennström ang hans påstående om mina lögner i “Drar man fram bevis för en lögn kan man lika gärna tala sanning direkt” i GD den 22 dec

Ove Lennström lyfter i sitt inlägg om mina lögner i GD den 22 dec fram tre personer (Bern, Nordin och Stilbs) som han menar är tvivelaktiga och vars åsikter ska ignoreras. Till detta tar han stöd från en statistikprofessor från Chalmers (Häggström), som menar att det råder konsensus inom klimatvetenskapen, samt en annan Chalmersforskare (Hultman) som med statligt styrt stöd dels forskar på klimatförnekelse, vad nu det är, men som även genusforskat om män och energi!

När det sägs att konsensus gäller inom vetenskapen bör det tolkas som ett tydligt tecken på att avsändaren varken har ett intresse av, eller kanske rent av är rädd för, andra synpunkter eller för den delen av vetenskap som sådan.

Lennström verkar också mena att finansiellt stöd från den klimatextremistiska regeringen är en garant för opartiskhet, objektivitet, trovärdighet och allt annat eventuellt stöd ska mötas med misstro.

Eftersom Lennström “vet” att mänsklig påverkan har skapat en global uppvärmning får han gärna presentera sina bevis. Hur ser temperaturuppmätningarna för denna mänskliga uppvärmning ut? Vilka osäkerhetsfaktorer och storlekar finns med, hur många mätpunkter per kontinent ingår, hur har dessa förändrats över tid, har korrigeringar gjorts för UHI (Urban Heat Island) och med hur mycket?

Jag hoppas verkligen att Ove Lennström vill presentera sina bevis för dessa frågor men jag tror inte det, för i hans värld verkar känsla trumfa fakta och hur kan man som fantasilös presentera en impuls som sanning?

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad under rubriken i hans värld verkar känsla trumfa fakta.