VGS 26/1 2021. Särskilt yttrande

Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo kommun.

Utöver vad som anges i remissyttrandet från VGS vill jag lyfta fram följande. Redan i inledning till kretsloppsplanen står det svepande och mycket värderande att “Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är dags att ställa om.”

Då det inte finns några definitioner om vilka det är som vet att klimatkrisen är här, vad klimatkrisen är, vilka hav är fulla av plast, vilka som slänger för mycket mat, vilka som köper för mycket nytt, vilka det är som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vilka som vet att det är dags att ställa om eller för den delen vilken påverkan det har på Ockelbo är dessa skrivningar inget annat än exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

Vidare menar jag att genom att döpa om det lagstadgade kravet, att alla kommuner ska ha en avfallsplan, är det min uppfattning att skapande av en kretsloppsplan går utöver det lagstadgade kravet, vilket tydliggörs av frånvaro av ansvariga på olika målområden.

Det sker även en sammanblandning mellan det som är ett kommunalt ansvar, dvs i detta fall Ockelbo kommuns ansvar, och aktiviteter och eller nuläge i de andra kommunerna vilket jag menar inte bör förekomma i en enskild kommuns plan.

Öppet svar till Martin Sund Svensson (V) i Ockelbo

Martin Sund Svensson skriver på Arbetarbladets social medier den 24 februari, i samband med Synsams besked om att de valt Östersund som etableringsort, att han osökt kommer att tänka på att jag ”stoppade Ockelbo Plast att ge kommunen en vattenrutschbana för att det inte var upphandlat.” 

Såsom Arbetarbladet förtjänstfullt rapporterade den 29 juli 2013 i artikeln  ”Visste inte hur reglerna såg ut” stämmer inte Sund Svenssons killgissning med verkligheten.  

“Ockelbo kommun försökte kringgå lagen om offentlig upphandling för att gynna en lokal företagare. Nu försenas bygget tills badsäsongen är över.

– Vi visste inte hur reglerna såg ut, säger kommunalrådet Magnus Jonsson (S).

Projektet med att bygga en vattenrutschbana i centrala Ockelbo skulle enligt planen vara färdigt i slutet av maj. Men nu tycks det bli ett år försenat. Detta eftersom Ockelbo kommun försökte kringgå upphandlingen och tilldela bygget av vattenrutschbanan till det lokala företaget Ockelbo Plast.

Gävleborgskommunernas gemensamma inköpsorgan, Inköp Gävleborg påtalade att det bröt mot lagen. Därför tvingas nu kommunen göra en offentlig upphandling. Men oavsett vad upphandlingen kommer fram till, kommer kommunalrådet bara välja det företag som de redan bestämt sig för när de försökte kringgå lagen.

– Om det inte blir Ockelbo Plast, så struntar vi i vattenrutschbanan helt och hållet, säger Magnus Jonsson”.

Martin Sund Svensson som representerar vänstern, som i sann kommunistisk anda vill förbjuda privat ägande samtidigt som han mer än gärna med skattepengar subventionerar både lokaler och arbetskraft åt just privata företag, borde kanske syna vad hans partikamrat Owe Hellberg gjorde vid kommunstyrelsens möte den 27 mars 2013 när det gällde investeringen ang vattenrutschbanan. Han var den enda som reserverade sig mot beslutet.

Vidare verkar Sund Svensson också ha svårt att hålla rätt på vad som reglerar det kommunal självstyret. Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet men kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera. 

Sund Svensson syn på lagarna, som riksdagen beslutar, verkar vara så att om en kommun upplever någon lag som orättvis behöver inte kommunen följa den, följaktligen torde Sund Svenssons uppmaning till medborgarna vara – om ni tycker en lag är orättvis strunta i den!

Det kan ibland vara svårt att hålla redan på olika saker men det blir inte bättre av att man killgissar Martin Sund Svensson!

Arbetarbladet har valt att inte publicera detta svar utan låter skriverier på sina social medier stå oemotsagda.