VGS 18/5 2021. Reservation reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd återfinns, under rubriken övriga områden, två punkter ang klimatrådgivning och klimatanpassning.

För att exempelvis kunna ge rådgivning i olika frågor krävas, som jag ser det det, också möjlighet att följa upp det som verksamheten ger råd om, för utan den möjligheten blir rådgivning bara ett uttryck för åsikter utan belägg.

Att ge råd om klimatet, som under de drygt 4 miljarder år som jorden existerat inte varit statiskt utan varierat torde vara, likt vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, ofta definierad i termer av 30 årsmedelvärde vilket innebär att en klimatanalys bör täcka minst två icke-överlappande 30 årsperioder, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system kan det finnas komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Jag menar att det inom nämndens verksamhetsområde enbart ska finnas aktiviteter, mål och eller rådgivning kring sådant som nämnden kan mäta utfall av under tid som motsvarar en mandatperiod.