Val 2022

Socialistisk klåfingrighet blir tydlig när medel Ockelbobon betalar lika mycket eller mer i skatt och avgifter än vad denne får ut i rena pengar efter sin arbetsinsats.

Socialistisk klåfingrighet påverkar förutsättningarna för att Ockelbo i framtiden ska kunna vara en egen kommun. Sedan 2000 pekar befolkningstrenden mot att det vid utgången av nästa mandatperiod dvs 2026 finns 5733 Ockelbobor, 2021 var det som jämförelse 5865.

Socialistisk klåfingrighet menar jag är det stor antalet myndigheter som lägger sig i Ockelbobons liv, idag finns det i Sverige över 450 olika myndigheter och många har ett ytterst tvivelaktigt ändamål och bör därför avvecklas.

Socialistisk klåfingrighet är det när Ockelbobon drabbas av elransonering på grund av den nedmontering och avveckling som sker av svensk energiförsörjning. Det är inte i första hand en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt.

Socialistisk klåfingrighet är när socialistiska regeringar genom beteckningen, public service, vill inbilla oss att de statliga medierna skulle vara i allmännas tjänst och vila på ett folkligt mandat, men numer är det genom en tvångsbeskattning snarare en statlig propagandamaskin!