Om

Här är det Stig Mörtmans liberala tankar som återfinns.

Jag är inte bara frisinnad liberal utan jag är även far, make och humaniora intresserad ingenjör och jag vill göra en insats för att utveckla samhället. Liberal för mig är att alla har ett lika värde oavsett om man är gammal eller ung, låg- eller höginkomsttagare, man eller kvinna osv. För mig är den individuella valfriheten viktig, att jag att själv får möjlighet att utveckla och forma mitt liv och min framtid. Jag tycker också att vi ska ha en social trygghet som baserad på en gemensam välfärd.

Jag vill kunna välja vart jag utbildar mig, vart mina barn ska gå i skola, av vem jag vill få vård och omsorg. Istället för att någon annan bestämmer det åt mig.

Sverige behöver mer av valfrihet, mångfald och tolerans och tro på människan – hennes förmåga att skapa, förnya och förändra för en bättre framtid. Demokratin kan aldrig tas för given – den måste upprätthållas varje dag. Rätten att verka politisk och utöva sin yttrandefrihet är viktigt att ständigt kämpa för både i Sverige och världen.

Jag vill påverka den verklighet som jag lever i. Då anser jag att politik är den bästa vägen och där vill jag gärna vara med och påverka!

Jag är försöker att arbeta enligt mottot: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.