Stig Mörtman

Kandidat till regionfullmäktige

Jag har sedan 2010 drivit opinion, där jag har gett uttryck för vad jag tycker om vad som händer i regionen, även tidigare landstinget.  Jag anser att det nuvarande, liksom tidigare, styret kantrat och flera ur besättningen uppenbarligen fallit över bord.

Region Gävleborg – så mycket bättre

Jag vill aktivt arbeta dels för att hälso- och sjukvården i Gävleborg ska vara den bästa arbetsplatsen att jobba på  – för utan personal finns ingen vård! Men även att alla i länet skall få uppleva tryggheten och kontinuiteten av att ha en egen husläkare, med satsningar på primärvården och länets vårdcentraler.

Detta inte bara med omtanke om den enskilda individen utan också för att få en gemensam och rättvis samt kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Det är idag vanligare att man har en fast frisör än läkare!

Det kommer jag att göra på ett tydligt, aktivt och publikt sätt, så att regionens invånare ser att det finns alternativ som sätter hälso- och sjukvården först.

Med mig i regionen får Sjukvårdspartiet en driven och engagerad debattör.

Kontakta mig:
Tele: 070- 398 42 20
E-post: stig@stigmortman.se
www.stigmörtman.se