Val 2022

Socialistisk klåfingrighet blir tydlig när Ockelbobon betalar lika mycket eller mer i skatt och avgifter än vad denne får ut i rena pengar efter sin arbetsinsats.

Socialistisk klåfingrighet påverkar förutsättningarna för att Ockelbo i framtiden ska kunna vara en egen kommun. Sedan 2000 pekar befolkningstrenden mot att det vid utgången av nästa mandatperiod dvs 2026 finns 5733 Ockelbobor, 2021 var det som jämförelse 5865.

Socialistisk klåfingrighet är det stora antalet myndigheter som lägger sig i Ockelbobons liv, idag finns det i Sverige över 450 olika myndigheter och många har ett ytterst tvivelaktigt ändamål och bör därför avvecklas.

Socialistisk klåfingrighet är det när Ockelbobon drabbas av elransonering på grund av den nedmontering och avveckling som sker av svensk energiförsörjning. Det är inte i första hand en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt. Efter åtta år av socialistisk politik är numer energisystemet slaget i spillror.

Socialistisk klåfingrighet är när socialistiska regeringar genom beteckningen, public service, vill inbilla oss att de statliga medierna skulle vara i allmännas tjänst och vila på ett folkligt mandat, men numer är det genom en tvångsbeskattning snarare en statlig propagandamaskin!

Läs mer nedan 

Nu får vi ordning på Ockelbo

Moderaterna är Din röst för ett bättre Ockelbo att bo och verka i! I Ockelbo ska Du kunna känna dig trygg. Du ska kunna lita på att skola och omsorg håller hög kvalitet. Skattemedlen ska användas förnuftigt och inte slösa bort. Vi vill arbeta strategiskt och långsiktigt för att öka inflyttningen, sysselsättningen och företagande, tillväxt och utveckling. Vi ser hoppfullt på Ockelbos framtid men ser också de problem som finns, och är beredda att ta ansvar för dem.

Därför vill vi:

  • Ha mer polisnärvaro och fler trygghetskameror,
  • Att fler nyanlända ska gå från bidrag till sin första lön,
  • Skapa förutsättningar för småföretagarvänlig upphandling,
  • Att det finns mer byggklar mark,
  • Införa valfrihet inom vård och omsorg,
  • Tilldela skolan mer resurser.

 

Läs mer

Socialistisk klåfingrighet blir tydlig när medel Ockelbobon betalar lika mycket eller mer i skatt och avgifter än vad denne får ut i rena pengar efter sin arbetsinsats. Ockelbo har den trettionionde högsta kommunalskatten i landet med 34,27%.

Ockelbobon tjänar 21519 kr/mån (det som brukar kallas ”bruttolön”) och utifrån det dras kommunalskatt (34,27%) vilket är 7375 kr men sedan tillkommer det också en löneskatt (31,42%) på 6761 kr och helt plötsligt har nu Ockelbobon betalat lika mycket i skatter och avgifter (14135 kr) som denna fått ut för sin arbetsinsats (14144 kr).

När sedan dessa beskattade pengar används för sin privat konsumtion och sitt privata sparande* betalar Ockelbobon ytterligare ungefär 18% i skatter. Totalt har nu Ockelbobon betalat över 16500 kr i skatter jfr med de 14144 denne fick ut som ersättning för sin arbetsinsats.

Socialistiska regeringar har höjt 46 skatter sedan 2014. Skattehöjningarna och nedläggningen av två reaktorer vid Ringhals har inneburit att en tvåbarnsfamilj får behålla 28 300 kronor mindre per år.

Sverige har också  EU:s fjärde högsta arbetslöshet och 700 000 utrikesfödda befinner sig utanför arbetsmarknaden. Bidragsberoendet växer sig också allt starkare och i Ockelbo är det en nästan 20% andel som är bidragsförsörjda.

 

Socialistisk klåfingrighet påverkar förutsättningarna för att Ockelbo i framtiden ska kunna vara en egen kommun. Sedan 2000 pekar befolkningstrenden mot att det vid utgången av nästa mandatperiod dvs 2026 finns 5733 Ockelbobor, 2021 var det som jämförelse 5865.

Tidskriften Fokus rankar vart det är bäst att leva och där finns Ockelbo numer på plats 246 utav rankade 270 kommuner, det är en försämring med 33 placeringar (2021).

Jag menar att till de viktigaste framtidsfrågorna i Ockelbo hör att ha en politik som ökar antalet innevånare. Rent konkret innebär det att den så kallade kärnverksamheten, och som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande, sköts på ett bra sätt.

Det viktiga för en kommuns framtid är att den så kallade kärnverksamheten, sköts på ett bra sätt. Det betyder att kommunalskatten inte ska vara uppåt 40 kronor, att skolan ska fungera bra och att folk ska vara nöjda med sina föräldrars äldrevård. 

Dessutom är det ett måste att kommunens företagare (de som skapar de jobb som nya invånare kan flytta till) känner att de får bra hjälp och stöd från kommunen. Det lokala företagsklimatet rankas som 146 av 290 i Sverige år (2021) och det är långt ifrån toppåret 2010 med plats runt 60. Nyföretagandet är också lägre än genomsnittet 9,4% jämfört med  11,7% (2020).

När alla kommuner vill sätta sin kommun på kartan blir det trångt i mediarymden, antingen försöker man gör det genom bygga olika typer av hallar, satsningar på turistattraktioner eller liknande.

Det stora problemet med den här sortens satsningar är kanske inte att kostnaden kommer att knäcka kommunens budget. Istället är det riktiga problemet, i stävan efter att sätta kommunen på kartan genom ”roliga” satsningar, att strålkastarljuset flyttas från det kommunen kan göra som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande. Det ytliga och glättiga tar gärna lätt överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.

 

Socialistisk klåfingrighet är det stora antalet myndigheter som lägger sig i Ockelbobons liv, idag finns det i Sverige över 450 olika myndigheter och många har ett ytterst tvivelaktigt ändamål och bör därför avvecklas. Till dessa hör bland annat Nationella Sekretariatet för genusanalys, Myndigheten för kulturanalys, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för press, radio och tv och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

För exempelvis de bönder som ska odla den mat vi ska äta så berörs de av fler än 25 olika myndigheter vars regelverk påverkar den inhemska matförsörjningen. Det är inte rätt prioritering av hur skattepengarna ska hanteras när vi samtidigt ser att tryggheten och välfärden i vårt samhälle minskar.

 

Socialistisk klåfingrighet är när Ockelbobon drabbas av elransonering på grund av den nedmontering och avveckling som sker av svensk energiförsörjning. Det är inte i första hand en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt. Skatter, avgifter och obegripliga krav på kärnkraft har tvingat fram en förtida avställning av reaktorer vilket gör att en väderoberoende elförsörjningen försvinner och Sverige riskerar snart periodvis bortkoppling av delar av elnätet dvs elransonering. Efter åtta år av socialistisk politik är numer energisystemet slaget i spillror.

Historiskt har Sverige haft ett fantastiskt väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Ursprungligen bestod det av sex områden, som i huvudsak var i effektmässig balans, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder. Detta minimerade behovet av överföring med tillhörande förluster och miljökonsekvenser.

Pågående avveckling, med huvudparten av produktionen i norr och konsumtionen i söder, kommer istället att maximera kostnader, risker för störningar, förluster och miljökonsekvenser. Sverige går från en situation med i stort sett helt planerbar produktion och ganska förutsägbar konsumtion till ett framtida scenario där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara. Både konsumenterna och vattenkraften förutsätts anpassa sig efter den intermittenta dvs kommer och går vindkraften.

En intermittent energiförsörjning som gör att sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el och utan verksamhet i det privata näringslivet finns ingen finansiering till offentlig verksamhet heller! 

 

Socialistisk klåfingrighet är när socialistiska regeringar genom beteckningen, public service, vill inbilla oss att de statliga medierna skulle vara i allmännas tjänst och vila på ett folkligt mandat, men numer är det genom en tvångsbeskattning snarare en statlig propagandamaskin! 

En propagandamaskin som upprätthåller ett informationsmonopol som gör att så kallade oberoende medier inte kan konkurrera med dem, vilket tvingar dem att söka bidrag av staten vilket de givetvis får eftersom de då blir beroende av statens pengar snarare än sina egna kunder.

När staten inte längre kan kontrollera informationsflödet ställer staten istället censurerande krav på aktörer inom social medier på sådant som inte inte lever upp till statens krav på vilka åsikter som är acceptabla. Med tanke på hur det såg ut vid de två senaste valen; 2018 års riksdags, region och kommunalval samt EU-parlamentsvalet, där det blev det extra tydligt hur agendadriven statsmedierna SVT och SR var som megafoner för gängse politiskt korrekta attityder lär det bli likadant även denna valrörelse.

Under den digitala Almedalsveckan 2021 varnade den socialistiska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att  ”korrekt information” påverkar svenskarna. Fakta som kan få allmänheten att börja ifrågasätta politiker och andra makthavare. Varningen framfördes som en del av den digitala Almedalsveckan och där chefen för enheten för skydd mot informationspåverkan varnade för ”korrekt information”.

Public service ska avvecklas och allt form av statligt styrt presstöd eller distributionsstöd ska läggas ner. I Sovjetunionen var man åtminstone helt öppen med att Pravda  och  Izvestija presenterade statliga nyheter osv Vilket man inte kan säga om Sverige – där man ger sken av att public service är en fri och oberoende nyhets och informationsförmedlare.

Public service har utvecklats till socialistisk propagandacentral som främst verkar undersöka medborgare som dras sig till att kritisera regering, myndigheter eller andra regeringstrogna lakejer.

 

* Boende (35%), Elektricitet (5%), Mat (35%), Transport (14%), Konsumtion öv (10%) och Sparande (0,4%)