Varför är det så trendigt att hata kapitalism?

Marknadsekonomin beskrivs ibland som kall, men vilket annat system älskar människor av hela sitt hjärta? Vilket annat sätt att leva ger oss chansen att visa muskler, ta ton och forma sin egen framtid? Det är så här marknaden fungerar i ett fritt samhälle. Där någon ser ett behov, finner en lösning och plötsligt finns en grej som underlättar livet för många – tack vara den fri marknaden!

Nyligen lade statsminister Löfven skulden för det förnedringsvåld som drabbar allt fler unga på borgerliga lösningar där medborgarna fick behålla mer av sina inkomster utan statlig klåfingrighet, gjorda långt innan Löfven blev statsminister, han gör det dessutom helt utan självrannsakning ang den handlingsförlamning som hans regering visar upp!

Men att lägga en sådan skuld på den fria ekonomi som skapat så mycket gott är en spottloska i ansiktet på hela samhället.

Socialismen står i total motsats till detta. Tvångets ideologi går på tvärs mot individens frihet, och lägger sig som en våt filt över människors eldar. När socialistiska förespråkare exempelvis  menar att det borde finnas tvingande lagstiftning som styr var man får bo i syfte att motverka bostadssegregation, är det ett tydligt exempel på den besserwisser-gen som socialister tycks ha. I deras ryggmärg finns ingen gräns mellan privat och offentligt. Där finns också tron att man uppifrån kan styra människor in i ett idealsamhälle, som vore de dockor i ett dockskåp, och att de sedan stannar där.

Men tack vara kapitalism och den fria marknaden går färre hungriga i världen. Det beror inte på politiska mål och biståndsplaner, utan på handel och hårt arbete.

Det verkar vara trendigt att vara socialistisk och att fördöma kapitalismens påstådda sjukdomar. Men håller detta eviga fördömande av kapitalismen upp för granskning?

Varje år publicerar en kanadensisk tankesmedja, Fraser Institute, sin rapport om ekonomisk frihet i världen (EFW) för att ta reda på vilka länder har de friaste (mest kapitalistiska) ekonomierna. EFW tittar bland annat på sambandet mellan ekonomisk frihet och mänskligt välbefinnande. I de fri ekonomierna lever man längre, har en lägre spädbarnsdödlighet, har större politiska och medborgerliga friheter, en jämställdhet mellan könen och i den mån du kan mäta sådana saker, större lycka också.

Trots den historielöshet och faktaresistens som många visar upp, inte bara inom detta område, undrar jag om alla dessa antikapitalister verkligen vill leva sina liv i ett Östtyskland, Nordkorea, Venezuela eller Kuba?

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Maktfullkomligheten är S rödaste tråd genom tiderna

Visst är det spännande med olikheter. I svensk media är den amerikanska president Donald Trump hånad och utskrattad men säga vad man vill – han levererar åtminstone det han säger att han ska göra. Amerika har sin lägsta arbetslöshet på närmare 50 år, ekonomin är den bästa genom tiderna och landets gränser är säkrare än de någonsin varit – i Sverige är det tvärtom!

Istället för att leverera visar många av regeringens statsråd upp en förvånade svårighet att förhålla sig till fakta, utan svänger sig gärna med lögner och halvsanningar. Inrikesminister Mikael Damberg (S) far med halvsanningar när han utifrån devisen makten framförallt hävdar att antalet poliser förra året ökade med 1100 st när det netto inte ens var 400 st, att några slutade hade inrikesminister tydligen ingen aning om!

Justitieminister Morgan Johansson (S) har flera gånger försökt släta över regeringens migrationsstatistik med falska siffror och blivit påkommen med lögnerna.

När socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad uttrycker att hon ser opposition som ett hot mot demokratin när de sätter käppar i hjulen för en minoritetsregering visar det bara på den maktfullkomlighet som genomsyrar de socialistiska partierna.

Nu kanske den intresserade läsare tror att det här bara är något som sker i Stockholm men så är det inte.

Tyvärr ser jag samma saker i Ockelbo. Kommunalrådet Magnus Jonsson (S) har nyligen visat att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut inte är något som behöver följas och missar samtidigt att han i sin roll i kommunstyrelsen har att verkställa kommunfullmäktiges beslut – oavsett om han vill eller inte! Det är inte upp till ett kommunalråd att göra precis som denne vill, utan ska följa de regler som kommunfullmäktige beslutat om!

Författaren Vilhelm Moberg, som kände den svenska själen utan och innan, beskrev Socialdemokraterna som ett parti med två bärande idéer: ta makten och behålla den. Maktfullkomligheten är partiets rödaste tråd genom historien.  Vid den borgerliga valsegern 1976 beskrev den då socialdemokratiska ministern Marita Ulvskog det som en statskupp.

Istället för att, för demokratins skull, samarbeta, skapa dialog och samsyn över partigränserna förstärks den polarisering som blivit tydlig under senare tid, vilket är helt utan värde för politikens uppdragsgivare – medborgarna i respektive kommun, region och riket.

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet

Det behövs mer skavsår i konsensuslandet Sverige!

Alarmismen kring påstådda klimathot och jordens undergång belyser på ett väldigt tydligt sätt den förändring som sker i Sverige – var en tyst, lydig medborgare och håll med annars stämplar vi dig som en förnekare, rasist eller något annat som vi tror skadar dig!

I Danmark finns det de som vill gå ännu längre och menar att FN borde använda militär kraft för att kväsa kritik mot FN och få alla att lydigt följa dem!

Jerry Ravetz vid Universitetet i Oxford menar att när forskare, självutnämnda eller av media utpekade som experter, uttalar sig blir de knutna till de officiella ståndpunkterna. De kan då inte motstå att beteckna alla kritiker som “förnekare”, vars kritik av “fakta” tas som ett tecken på att de är onda, fördärvade och korrumperade!

När jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) nyligen med den breda penseln svepande kategoriserade alla, som inte delar regeringens naiva Sverigeberättelse, som Sverigehatare legitimerar hon påhopp på politiska meningsmotståndare.

Det har också blivit vanligare bland vänsterrelaterade ledarskribenter, politiker och opinionsbildare att på betald, ofta skattebetald, arbetstid sprida vidrigheter mot meningsmotståndare och försöka flytta fokus från samhällsproblemen till enskilda personer.

Komikern Jon Stewart, i The Daily Show, konstaterade att bästa sättet att syna lögner och vidrigheter är vaksamhet.

Men vilka möjligheter och förutsättningar ger exempelvis skolan de unga, så att de kan bli vaksamma, lära sig kritiskt tänkande och helt enkelt bli obekväma?

I skolans värld verkar det tyvärr vara viktigare att kunna relatera till värdegrunder, genusvetenskap eller annat trams än faktiska ämneskunskaper, vilket är en förutsättning för kritiskt tänkande! Senast illustrerat av att företrädare för regeringspartierna menar att det ska vara en skyldighet för skolan att lära barn och ungdomar att cykla!

Ett annat exempel är det nya läkarprogrammet som innehåller betydligt mindre traditionell medicinsk kunskap än tidigare, till förmån för inslag som global hälsa, mäns våld mot kvinnor och hållbarhetsperspektiv. Det livslånga lärandet som man gärna talar om i samband med läkaryrket förutsätter goda grundkunskaper, inte som med regeringens fokusändring.

Ett dynamisk och levande demokrati, liksom vetenskap, förutsätter en mångfald av de obekväma och ett sunt ifrågasättande även om det skapar skavsår i detta svenska konsensusland!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Nu när det slagit om till ett nytt decennium kan alla konstatera att regeringens och Löfvens viktigaste löfte om EUs lägsta arbetslöshet blev helt tvärtom!  Ett annat område där Sverige verkligen ligger i topp är listan över bombdåd, där Sverige jämfört med andra länder i Europa och världen sticker ut och det är inte på ett positivt sätt!

I dagens Sverige kan en falsk officer få en rad hemliga tjänster inom försvaret, en kriminell ha sju olika identiteter eller vapen stjälas från regeringskansliet. Hur det är att knäcka brottsligheten förstår åtminstone inte jag!

När det gäller tillväxt är prognosen för Sverige den i särklass sämsta inom EU och samtidigt lovar återigen regering att ordna till saker, denna gång välfärden men det lär enligt regeringens arbetssätt och ordning bli tvärtom!

Regeringen har under åren även skapat meningslösa aktiviteter som under ett påhittat koldioxid relaterat klimathot bara är tänkta att pungslå svenskarna, i förlängningen förstatliga befolkningens ägande samt transformera det svenska samhället till ett energimässigt u-land!

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana. Men för regeringen, och många andra, ligger skillnaden i att koldioxid är beskattningsbart och maktkoncentrerande medan naturlig påverkan saknar beskattningmöjlighet!

Regeringen skulle istället kunna ta upp de ca 23.000 kvickslivertunnor som ligger i Östersjön, men det är klart – vad är väl gifttunnor i Östersjön jämfört med svenska sugrör i asiatiska vatten!

Den moderna människan har de senaste 200.000 åren funnits på jorden och för 99.9% av den tiden har vi levt i ignorans, fattigdom och elände. Tack vare industrialiseringen och handel har världen mirakulöst förbättrats – det vill uppenbarligen regeringen med sina tre stödpartier ändra på!

Donald Trumps världskända uttalande, “last night in Sweden”, har tyvärr blivit en realitet som måste ändras och det enda sätt det kan ändra på är via ett nyval – Löfvens regering visar med all tydlighet att de inte kan leda Sverige in i framtiden!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Replik till Ove Lennström ang hans påstående om mina lögner i “Drar man fram bevis för en lögn kan man lika gärna tala sanning direkt” i GD den 22 dec

Ove Lennström lyfter i sitt inlägg om mina lögner i GD den 22 dec fram tre personer (Bern, Nordin och Stilbs) som han menar är tvivelaktiga och vars åsikter ska ignoreras. Till detta tar han stöd från en statistikprofessor från Chalmers (Häggström), som menar att det råder konsensus inom klimatvetenskapen, samt en annan Chalmersforskare (Hultman) som med statligt styrt stöd dels forskar på klimatförnekelse, vad nu det är, men som även genusforskat om män och energi!

När det sägs att konsensus gäller inom vetenskapen bör det tolkas som ett tydligt tecken på att avsändaren varken har ett intresse av, eller kanske rent av är rädd för, andra synpunkter eller för den delen av vetenskap som sådan.

Lennström verkar också mena att finansiellt stöd från den klimatextremistiska regeringen är en garant för opartiskhet, objektivitet, trovärdighet och allt annat eventuellt stöd ska mötas med misstro.

Eftersom Lennström “vet” att mänsklig påverkan har skapat en global uppvärmning får han gärna presentera sina bevis. Hur ser temperaturuppmätningarna för denna mänskliga uppvärmning ut? Vilka osäkerhetsfaktorer och storlekar finns med, hur många mätpunkter per kontinent ingår, hur har dessa förändrats över tid, har korrigeringar gjorts för UHI (Urban Heat Island) och med hur mycket?

Jag hoppas verkligen att Ove Lennström vill presentera sina bevis för dessa frågor men jag tror inte det, för i hans värld verkar känsla trumfa fakta och hur kan man som fantasilös presentera en impuls som sanning?

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad under rubriken i hans värld verkar känsla trumfa fakta.

Replik till Nils Hebert, Vad Stig Mörtman egentligen försöker göra är att undvika debatten, GD 14dec.

Nils Hebert bekräftar mina synpunkter ang klimatalarmismen genom sitt påstående om att klimatsystemet är kartlagt, sanningen fastställd och behöver därför inte debatteras!

FN har i mer än fyrtio år ropat att katastrofen kommer och den väntar mänskligheten fortfarande på!

Under hösten skickade över 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge. Liknande har också 100-talet italienska forskare gjort till Italiens regering och myndigheter med ett klargörande om att koldioxid är i sig ingen miljöbov utan tvärtom en nödvändig förutsättning för livet på vår planet.

Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats, som bara stöder sig på klimatmodeller, komplexa dataprogram som inte speglar verkligheten.

Över 30000 amerikanska forskare har tidigare uppvaktat sin regering med samma budskap.  Så det verkar finns många som inte delar Heberts och Miljöpartiets syn på ett fastställt klimatnödläge.

Lord Monckton, rådgivare till Margaret Thatcher, konstaterade i ett vittnesmål inför den amerikanska kongressen att den rätta åtgärden inför ett icke-problem med global uppvärmning är att ha modet att göra ingenting – Där har du mitt svar Nils Hebert!

Den franske nobelpristagaren i litteratur André Gide lär ha uttryckt det, och som passar så bra in i på Heberts självsäkra uttalande, – Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad 

Replik till Anita Falkenek KRAV, Kommunpolitiker i Gävleborg – satsa mer på ekomaten, GD 13 dec.

KRAVs vd Anita Falkenek skriver i GD den 13 dec att politikerna ska ta sitt ansvar, köpa ekomat och därigenom göda KRAVs kassa! I vanlig ordning finns inget belägg för det Anita Falkenek påstår ang ekomat!

Varje år spenderar stat, regioner och kommuner ofantliga summor på subventioner av ekomat utan vetenskapligt stöd om att det är bättre för hälsan eller miljön!

International Centre for Research in Organic Food System i Aarhus visar att ekologiskt framtagna livsmedel inte är nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis. Inte är den miljövänligare hellre!

Professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade förra året i en artikel i SvD att han en gång räknat ut att de extra pengar som lades, helt i onödan, på ekomat skulle räcka till 3000 lärare!

Som politiker tycker jag det är ytterst viktigt att skattemedel används sunt, förnuftigt och läggs på saker som ger ett värde för medborgarna och inte göder lobbyorganisationers, såsom KRAVs kassa!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

När koldioxidskräck övergår till kommunisthyllningar

Nu pågår ett stort väckelse liknande möte i Madrid där många antingen tror att jorden går under om tio år eller kan räddas genom skatt på sugrör och intermittent energi försörjning.

Att fossil förbränningen skulle vara regulator av klimatet är en enkel och dessvärre en förförisk idé. Men det är en grovt vilseledande förenkling eftersom klimatet kan förändras naturligt på oväntade sätt. Förutom osäkerheter i framtida utsläpp står vi fortfarande inför en stor osäkerhet i jordens temperaturkänslighet av en ökad mängd koldioxid i atmosfären. Det finns idag ingen som har någon aning om vilken roll en naturlig klimatvariabilitet (sol, vulkaner, havscirkulationer) kommer att spela under 2000-talet eller om den naturliga variationen kommer att dominera över mänskligt påverkan!

Vad jag vet finns det inte heller någon realistisk bedömning av hur ett varmare klimat kommer att påverka oss och om det överhuvudtaget är farligt!  När aktivister och extremister orerar om det “existentiella hotet” från “klimatkrisen”, “flyktigt klimatkaos” osv tyder det snarare på att domedagsprofetior! Till sin tjänst har de också till största delen den med offentliga medel stödda media som enbart drivs av sk “Clickbait” skrivande, utan förmåga till fakta kontroll!

När det sägs att konsensus gäller inom vetenskapen bör det tolkas som ett tydligt tecken på att avsändaren varken har ett intresse av andra synpunkter eller för den delen av vetenskap som sådant! Vetenskap ska vara öppen, fri från tyckonomi, tåla debatt och inte begränsas av de som inte klarar av andras synpunkter!

Tyvärr verkar det vara så att de medialt utnämnda, och i många fall självutnämnda, klimatexperter som florerar i den svenska mediala ankdammen och som säger sig hålla på med “science” snarare verkar inom “science fiction”!

Det är när observationer och empiri inte visar samma dystra bild som klimatmodellerna målar upp, dyker aktivismens rätta ansikte upp. Där beskrivs numer den sk klimatkrisen som en kris för mänskliga rättigheter, för rättvisa och politisk vilja. Men även att koloniala, rasistiska och patriarkala system har skapat och eldat på krisen.

Det bekräftar FN/IPCC företrädaren Christina Figueres tidigare uttalande om det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist. Jag tror dock inte att Venezuela, Nordkorea, Kuba eller för den delen Kina är bästa skyltfönster för varken resursfördelning eller utsläpp!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet

Vindkraften blåser kunderna

De som läser lokalmedias insändarsidor kan få intrycket att vindkraft är lösningen på framtidens energibehov men även att det är energi producerad utan subventioner. Men som så mycket annat när det gäller de sk förnybara energikällorna är det långt från sanningen överensstämmande!

Vindkraft och solenergi är intermittenta energikällor dvs ge genererar energi bara när det blåser eller solen skiner! Vad man ska göra en vindstilla, mulen och kylslagen vinterdag verkar inte bekymra dessa – elen kommer och går – entusiaster!

All vindkraft är subventionerad, antingen via elcertifikat eller andra direkta stöd. Energimyndigheten bedömer exempelvis att för havsbaserad vindkraft behövs ett stöd om 6 miljarder kronor per TWh.  Subventionen via elcertifikat till den producerade vindkraften 2018 var dryg 2 miljarder kronor, där medelpriset 2018 per elcertifikat var 122 kr.

Utslaget på den mängd vindkraftsenergi som används i Sverige (75% export) blir subventionen 485 kr per MWh och utöver detta betalar du som konsument nästa lika mycket till för elen 458 kr per MWh (spotpris 2018)  – indirekt och direkt – nästan 1000 kronor per MWh exklusive andra avgifter och skatter!

Tidigare har Sverige haft ett väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Som i sitt ursprung bestod av delområden, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder.

Nuvarande omställning, med produktion i norr och konsumtion i söder, kommer istället skapa maximerade kostnader, störningar och förluster. Vi går från en situation med i stort sett planerbar produktion och en förutsägbar konsumtion till ett framtida situation där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara.

Vilket tydliggörs av att vindkraftsentusiasterna vill styra energianvändningen dvs sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

 

(Tack till Johan Montelius och Per Fahlén)