Svar till Ove Lennström, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö, GD 15 november.

När debattörer, oavsett fråga, ikläder sig en mästrande och tvärsäker roll brukar det vara ett tecken på att förmågan att förstå komplexa sammansatta sammanhang är begränsad till enkla och grova förenklingar!

Kanske är det det Ove Lennström visar upp i sin insändare, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö i GD 15 nov, när han i en sann bemästrande stil talar om hur det är, dvs alla som undrar och ifrågasätter har fel! När han i svepande ordalag får det att framstå som att biosfären varit i jämvikt under miljontals år blir jag förundrad och samtidigt nyfiken. Hur kommer det sig då att det under de senast miljonerna år exempelvis utvecklats växter, vars förmåga att ta upp koldioxid är långt större än andra växter?

Som jag tolkar det menar till och med IPCC (FN:s klimatpanel) att jorden var mycket varmare för många miljoner år sedan när atmosfärens koldioxidhalt var mycket högre än nu, och de tar det som belägg för att koldioxiden har en tydlig växthuseffekt. Med andra ord har minskningen av luftens koldioxidhalt fört in jorden i en form av istidsålder!

Är det inte då bra att användningen av fossila bränslen i världen ökar! Temperatur verkar stiga något, grönskan frodas och genom förbränningen återställs bland annat den obalans i kol/syrecykeln som uppkom när de fossila bränslena bildades.

Den jämvikt som Ove Lennström saknar blir då återställd!

 

Opublicerad artikel. Lokal media har ännu inte valt att publicera mitt inlägg.

Hospice – Blir det lättare att dö?

Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så för alla, men jag tror att utvecklingen är på väg dit.

Alla människor dör – så egentligen borde alla som dör, en förväntad död, få någon sorts palliativ vård! – vård i livets slutskede!

Inom politiken finns det partier som vill bygga, eller som det står i ett förslag till regionfullmäktige ”öppna riktiga hospice”! Det tolkar i alla fall jag som flera hospice – i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs?

I Sverige började den palliativa vården byggas ut under 1980-talet med inriktning på fristående hospice som ställen där man kunde få god vård. I dag är det nog många som är kvar i den tanken, men om man har ett antal hospice med begränsat antal platser, vad gör man då med alla som inte får plats där?

Sen är det fråga om kvantifiering, det är ingen som överhuvudtaget nämnt eller kanske ens har tittat på hur många det kan röra sig om, hur många väntade dödsfall sker på sjukhus, i kommunalt boende eller hemmet?

Det tycker jag är märkligt – här har vi fakta kontra känna och tro!

Om man tittar på antalet avlidna rapporterade i Svenskt Palliativtregister så kan man bryta ner de väntade dödsfallen till per dag (data från 2017): sjukhus 2 st, kommunalt boende 2,2 st och hemmet 0,6 st. Så vilka tänker sig man vara på hospice?

Inom Palliativt Utvecklingscentrum i Lund tar de fasta på de positiva erfarenheterna från vården på hospice. De arbetar för att integrera den palliativa kunskapen och kompetensen i dagens vårdorganisationer.

Allt fler vill vårdas i hemmet och jag tror att behovet av hospice platser kommer att minska i takt med att också hemsjukvården byggs ut, både med avancerad sjukvård i hemmet och annan hemsjukvård.  Där läkare och sjuksköterskor kan göra besök och tillsammans med personalen på boenden eller till dem som väljer att vårdas sin sista tid i hemmet, till deras närstående och till annan hemsjukvård, titta på vilka stöd som behövs.

Jag tror att om den palliativa vården kommer in på alla ställen – sjukhus, särskilda boenden och i hemmen – kan alla patienter få stöd!

En utmaning för framtiden är hur resurserna ska räcka till för all vård och omsorg. Men för att prioritera krävs att man kvantifierar – vad det rör sig om – inte känner och tror!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

När påkallas våldsnödläge

I Sverige där statsministern håller sig gömd, justitieministern letar obskyra listor för att framhålla Sveriges förträfflighet och inrikesministern silar mygg men sväljer kameler när det gäller synen på kriminella och vapen verkar regeringens högsta fokus vara på något de kallar klimatnödläge! Vad det är kan ingen förklara men om Musse Pigg tycker så – är det så!

Men ingen från regeringshåll, dvs de som tyvärr borde styra landet Sverige, verkar ens med tång vilja påkalla ett våldsnödläge! Ett nödläge som är här och nu, med allt våld, bombdåd och dödsskjutningar.

Regeringen visar med all tydlighet att den inte förmår att styra och leda, däremot skapa galen satir i bästa Monty Python anda.  Det kan exemplifieras av att Malmö stad, Malmöpolisen, Fastighetsägareföreningen Sofielund och Malmö universitet tilldelats priset för Sveriges bästa brottsförebyggande arbete och ska därmed representera Sverige vid European Crime Prevention Award i Helsingfors! Samma stad där det innevarande helg var bombdåd, skjutningar med dödlig utgång och knivskärningar!

En annan parodi är att regeringens handlingsförlamning hjälper och skyddar de kriminella, genom att man inte gör något åt det faktum att sekretessen numer blivit brottslingarnas bästa vän!

De flesta tar nog för givet att myndigheter slår larm till varandra eller internt när de ser att saker och ting inte står rätt till. Men hos exempelvis skatteverket får inte ens de interna delarna beskattning och folkbokföring samordnas! Migrationsverket kan exempelvis inte göra ordentliga kontroller av arbetstillstånd, eftersom man inte får tillgång till uppgifter från Skatteverket osv.

Regeringen måste ge myndigheterna förutsättningar att bekämpa brott och fusk. För det är uppenbart att sekretessreglerna inte är anpassade till dagens verklighet. Syftet kan aldrig ha varit att förenkla bidrags- och identitetsfusk liksom annan kriminalitet.

Björn Ranelid beskriver mycket talande situationen som att “svetsaren Stefan Löfven fäller sitt visir för ansiktet och vägrar att se verkligheten i Sverige, men svetslopporna hoppar omkring överallt i riket. Ibland bränner de små glödkulorna rakt genom lögnen”.

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Replik till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, Vi förlitar oss på världens klimatforskare, GD 6 november.

I inledningen till sin insändare, Vi förlitar oss på världens klimatforskare i GD den  6 november, skriver Per-Olof Erickson att “industriländerna i västvärlden redan har uttömt atmosfärens förmåga att ta emot utsläpp genom sin överkonsumtion och användning av fossila bränslen”. Ett sådant kategoriskt uttalande kräver sitt svar – vilket empiriskt stöd har Erickson för sitt påstående?  En relevant följdfråga blir då om Per-Olof Erickson överhuvudtaget vet något om vad han ger uttryck för?

Lika kännetecknade blir det när Erickson anger att världens klimatforskare samarbetar i FN:s klimatpanel IPCC.  IPCC har till uppgift att förse beslutsfattare och andra intresserade med faktaunderlag rörande forskning med anknytning till antropogena (människoframkallad) klimatförändringar. Med den inriktningen utesluter de forskning som menar att jorden påverkas av många andra troligen större och mer komplexa faktorer, än den mänskliga, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Med Ericksons resonemang får han det framstå som det bara är en faktor, mänskligt orsakad koldioxid, som är det som styr klimatet och att det bara är sedan mitten på 1900-talet som klimatet eller vädrets historia har förändrats!

Jag är till skillnad från Per-Olof Erickson och Naturskyddsföreningen övertygad om att jordens väder och klimat är ytterst dynamiskt och komplext och att det påverkas av andra saker, exempelvis det som i Skandinavien benämnts som Golfströmmen och som är av stor betydelse för klimatet.

I essän Golfströmmen och väderleken, utgiven 1931, skriver den svenske meteorologen och oceanografen Johan Sandström: ”Utan denna skulle Skandinavien vara täckt av inlandsis liksom Grönland och vara obeboelig för kulturmänniskor. Vi hava Golfströmmen att tacka för våra skördar och skogar, vår kultur och existens.”

Men med Per-Olof Ericksons och Naturskyddsföreningens logik skulle Skandinavien för hundra år sedan varit istäckt och obeboeligt!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min kritiska replik, en replik till en text där jag särskilt omnämns flertalet gånger!

 

Regeringen Löfvens ständiga misslyckande!

Det återstår ungefär 60 dagar kvar tills år 2020 då regeringens och Löfvens viktigaste löfte om EUs lägsta arbetslöshet skulle infrias. Men som med det mesta som regeringens löften och arbete blir det högst troligt pannkaka av detta. Den senast redovisade arbetslösheten är 7,3%, lägsta nivå i EU ligger på 2,1%, det är bara fyra länder som har högre arbetslöshet – fast från det hållet ligger ju Sverige i topp!

Ett annat område som Sverige verkligen ligger i topp är marginalskatte-ligan. Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar på så vis drivkrafterna till att arbeta, göra karriär och utbilda sig. Ju högre marginalskatt, desto mindre tjänar man på att arbeta fler timmar, avancera i yrkeslivet eller skaffa sig en utbildning som kan innebära högre lön. Men för en socialistisk regering är det dock ytterst viktigt att ingen får lyckas – för hur skulle det se ut!

Sverige toppar tyvärr också en annan lista, listan över antal sprängningar! 28 sprängningar under de två senaste månaderna, totalt nästan hundra stycken i år. Jämfört med andra länder i Europa och världen sticker Sverige ut och det är inte på ett positivt sätt!

Ett annat misslyckande är den mycket märkliga situationen där personer som är ett hot mot Sverige, och därmed alla medborgare, och som ska utvisas släpps fria pga hot mot dem i sin hemländer – regeringen slingar sig och sviker därmed det svenska folket.

Till undsättning skyndar nu regeringstrogna akademiker som vill bussa SÄPO på, underförstått kriminalisera, alla som dristar sig att kritiserar regeringens politik!

Men för Sveriges bästa behövs mer än så, det behövs en trovärdig politik som främjar arbete, utbildning och lag och ordning – och det står Moderaterna för!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad. 

Jordens förträfflighet

Det var en gång i en liten småskola på landet där den nya lärarinnan, på sitt första pedagogiska uppdrag sedan utbildningen i storstaden, en morgon kommer in till sin klass med andan i halsen och utbrister – barn, barn något hemskt har hänt!  Träden håller på att tappa sina löv, skynda er – ta med klister så klistrar vi fast löven igen!

Varvid lilla Pelle snabbt räcker upp handen och säger fröken, fröken min pappa säger att löven växer ut igen på våren, det är naturen själv som gör att löven trillar av!

Sensmoralen i denna lilla berättelse är att jorden påverkas av många andra troligen större och mer komplexa faktorer, än den mänskliga, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet.

Replik till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, Det är inte realistiskt att ersätta fossil energi med kärnkraft, GD 30 oktober.

I sin insändare lyfter Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen, fram att det dels måste sparas på energi men även att det inte är realistiskt att ersätta fossil energi med kärnkraft men förstår Erickson verkligen vad det är han föreslår?

Energibehovet kommer att öka, i takt med att levnadsstandarden runt om i världen ökar. IEA (International Energy Agency) räknar med en årlig ökning om 1,25 % till 2040.  Eller menar Erickson att en ökning av levnadsstandarden måste hejdas?

Hur stort är då energibehovet? I BPs årliga energi sammanställning (Statistical Review of World Energy) kan man läsa om energianvändningen i världen. 2018 var världens konsumtion av fossila bränslen 11744 Mtoe. (Mtoe är miljoner ton oljeekvivalenter. Det motsvarar energin när en miljon ton råolja förbränns.)

Med den ökning som IEA ser framåt skulle energibehovet år 2050 bli drygt 16000 Mtoe. Det är alltså så mycket energi som behöver ersättas och då det bara är drygt 11000 dagar kvar till år 2050 borde det isåfall gjorts ganska mycket!

Med en liten räkneövning ser man lätt att för att klara en sådan omställning behöver det idag startas drygt 1,5 st Forsmark 3 kärnkraftverk (a 1,2 GW) och sedan varje dag fram tills 2050!

Skulle man istället skulle använda vindsnurror behöver det startas 560 (a 3,5 MW) vindkraftverk varje dag i 30 år! Och då ger de ändå bara energi när det blåser.

Om det ska vara fossilfritt inom 10 år, som vissa hävdar, skulle det idag behöva startas 4 st Forsmark 3 kärnkraftverk eller 1400 vindsnurror – och varje dag fram till 2030!

Det verkar inte vara en särskilt smart eller ekonomiskt hållbar lösning, allra helst på något som kanske inte är något problem, för verkligheten har ännu inte gjort som klimatmodellerna säger! För att täcka framtidens behov av energi behöver det satsas på utveckling av ny kärnkraftsteknik – inte avveckling.

Per-Olof Erickson inlägg liknar tv-serien Lorry:s – uppfinnaren från Sundbyberg – tänkte inte på det!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad.

Replik till Anders, 18 av de varmaste åren har inträffat efter 2001, GD den 21 oktober.

I ett svar till ” Numera före detta vänsterpartist” anger signaturen Anders, Gefle Dagblad den 21 oktober,  att 18 av de 19 varmaste åren har inträffat efter 2001 och hänvisar till NASA/GISS (Goddard Institute for Space Studies). Men här bör läsaren ha i åtanke att samma institut kanske inte har den bästa trovärdigheten när det gäller temperaturåtergivning!

Under 2007 publicerade Steve McIntyre, mannen som knäckte Michael Manns hockeyklubba, statistiska belägg för existensen av en trolig millenniebugg vilken medförde värmehopp i GISS temperaturserier för flertalet amerikanska mätstationer. Värmehoppet som inträffade i januari år 2000 medförde att tidigare värmerekord från 1930-talet i stort sett helt försvann. GISS gjorde en tillfällig korrigering men återgick sedan åter till värmehoppen, vilket kanske passade bättre in i deras agenda?

Nu kanske vän av ordning tänker att NASA skickade ju människan till månen, så nog borde de kunna redovisa temperatur? Ja, skicka människan till månen kunde man på 1960-talet men om de nu skulle kunna göra om den bedriften är kanske mer tveksamt?

2012 gjorde 49 fd NASA astronauter och forskare en skrivelse till NASA där man uppger sig vara ”bestörta över misslyckandet från NASA, och särskilt Goddard Institute For Space Studies (GISS), att göra en objektiv bedömning av all tillgänglig vetenskaplig information om klimatförändringar”.  Vidare förklarar de att med de hundratals välkända klimatforskare och tiotusentals andra forskare som offentligt förklarar sin misstro till de katastrofinriktade prognoserna, särskilt från GISS-ledningen, är det uppenbart att vetenskapen INTE är avgjort.

Som vanligt är det viktigt att vara källkritisk, även om det i största allmänhet är svårt. Det är viktigt att titta på vad som framförs, vem som framför det och med vilken agenda det framförs, ty även myndigheter och institut har sina egna outgrundliga agendor!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min replik.

M står upp för lag och ordning

I det rödgröna Sverige har sprängningar, skottlossningar och otrygghet blivit vardagliga händelser, så pass att statens media på bästa sändningstid hellre gör reportage om kvinnokroppsnormen på en specifik plattform i social medier än att rapportera om exempelvis tre nya sprängningar i Stockholmsområdet den dagen!

När ett land har sina gränser bevakade av personer som saknar svenskt medborgarskap, utländska medborgare har rätt till skyddsklassade tjänster inom säkerhetspolis eller försvarets radioanstalt, nio av tio sprängningar inte klaras upp eller där poliser upplever brist på stöd från rättssamhället, är det tydligt med vilken syn på lag och ordning den sittande regeringen har präglat det svenska samhället – och det är lika upplyftande som att stå i kvicksand och försöka slå världsrekordet i höjdhopp!

Sveriges justitieminister skryter om en effektivare brottsbekämpning och att hundratals fler kriminella nu sitter bakom lås och bom.  Men samtidigt har ministerns egen regering dels minskat ner på antalet fängelseplatser med 500 st men även ändrat sätt att räkna antalet platser så att färre helt plötslig blir fler!

Den sittande regeringen och dess stödpartier verkar tro att poliser och brottslingar är som poliserna Kling och Klang och bovarna Dunder-Karlsson och Blom i Pippi Långstrump när det i själva verket handlar om betydligt värre saker, där gäng numer beväpnar sig med militära vapen!

Med en sådan syn på lag och ordning finns det en stor risk att ilska och förtvivlan över vad som sker ersätts av uppgivenhet, resignation och likgiltighet.

Därför är det bra att Moderaterna står upp för lag och ordning, behovet av ett stärkt samhällskontrakt med en tydlighet om skyldigheter kopplade till rättigheter och att man visar att man är partiet för landsbygden, Norrland och hela Sverige till skillnad från de som inte förmår tänka längre än till Stureplan!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

Replik till Margareta Wahlström och Urban Lindgren Röda korset, Vi ser dagligen konsekvenserna av klimatförändringarna, GD 14/10.

Röda korset via Margareta Wahlström och Urban Lindgren väljer att i en debattartikel kliva in i klimatfrågan med att lyfta fram extremväder såsom orkaner, översvämningar och torka som de vore av människan skapad. De skriver att dessa sedan 1970-talet har fyrdubblats. Detta stämmer inte – men om det vore sant så skulle det vara effekter av en uppvärmning, inte de utlösande faktorerna. Detta är att förväxla orsak och verkan.

De som exempelvis följer orkaner, cykloner och tyfoner världen runt noterar för åren 1970-2018, tvärtemot vad skribenterna gör, en minskande trend. Det gör även internationella försäkringsbolag, men de ekonomiska skadorna kan bli värre med fler invånare och mer bebyggelse nära kuster. Men det är heller inte utlösande faktorerna till en uppvärmning.

Inget av dessa förklarar orsaken till den ungefärliga en-gradiga uppvärmningen sedan mitten på 1800-talet, men inte heller att det under 2000-talet verkar som att temperaturen inte längre stiger – den står stilla. Det faktum att världen blivit lite varmare betyder inte att uppvärmningen orsakats av koldioxid, en uppvärmning som började långt innan användningen av fossila bränslen tog fart.

Wahlström och Lindgren skriver vidare att det i somras slogs värmerekord på löpande band i Europa och att de tror att 1500 personer kan ha dött till följd av den extrema värmeböljan i Frankrike. I Sverige observerade Folkhälsomyndigheten en förhöjd dödlighet under sommaren 2018, men de bedömde att det inte fanns tillräcklig information för att kunna avgöra hur stor andel av överdödligheten som kan kopplas till värme! Det visar på skillnaden mellan tro och fakta!

Men bland alla larm om eventuell rekordvärme på olika håll kan det vara värt att komma ihåg att temperaturmätningar från stora städer är, genom egen uppvärmning, i sig varmare än sin omgivning. Mätningar som visar att stora städer är varmare innebär inte att omgivande landsbygd är det.

Att människor ligger bakom förekomsten av många katastrofer orsakade av bränder, raserade hus eller översvämningar som Röda korset, förtjänstfull i de flesta fall, arbetar med gör inte att grundfrågan – om att mer koldioxid till atmosfären kommer att göra jordens klimat mycket varmare – får ett svar.

För allt står och faller med denna enda fråga. Om inte människans utsläpp av koldioxid är en betydande drivkraft för klimatet, kommer alla sådan klimatåtgärder att vara meningslösa. Alla dessa åtgärder kommer isåfall att ta alla resurser från angelägna frågor som att bekämpa fattigdom och sjukdomar runt om i världen – vilket borde vara mer angeläget för Röda korset!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har för tillfället valt att inte publicera min kritiska replik!