Hofors vågar det som inte Ockelbo vågade

I Hofors har man inrättat ett demokraticafé i samband med fullmäktiges möte. Där kan man som intresserad medborgare prata med de folkvalda på ett enkelt sätt.

Tyvärr valde kommunfullmäktige i Ockelbo att rösta ner vår motion om detsamma. I Ockelbo fanns synpunkten att det kunde vara farligt för politiker att möta medborgarna om man inte har beslutanderätt!!!! Denna inställning är intressant då det även gäller för kommunalrådet!

Satsningen som 2 mån senare blev sparkrav

För drygt 2 månader sedan röstade S ensidigt igenom 2013 driftbudget, en budget med bland annat en kraftig satsning på utbildnings och kulturnämnden. En satsning gjord på bekostnad av resultatet.

Nu visar det sig att budgeten inte håller och att det därför behövs en justering! Det kan inte bli annat än ett bottenbetyg till de som röstade igenom den budgeten.

Tyvärr konstaterade vi redan efter fullmäktiges beslut att den ekonomiska resan 2013 blir skakigare än den hade behöva blivit om vårt förslag gått igenom.

I budgetdiskussionerna inför fullmäktigebeslutet blev det även tydligt att vi trampat på ömma tår när vi vill minska anslagen till kommunens vision 2020 och utvecklingsmedel!

Vi ser heller att delar av dessa pengar läggs på skolan, socialnämnden och lönehöjningar till duktiga pedagoger.

Samtal som värmde

På nyårsaftonen ringde en, för mig okänd, äldre dam från Gävle till mig och berömde min debattartikel om valfrihet. Hon hade läst min artikel i Gefle Dagblad och tycket den var så bra att hon ville ringa och säga det.

Hennes samtal värmde, då det gör att jag vet att det finns fler ute i länet som tycker som jag.

Det jag tycke var mest fascinerade var att denna dam hade modet att ringa upp en okänd person och berömma denne, det tycker jag var strongt gjort.

Journalistiska tolkningar

I går lämnade vi in en motion om att det ska finnas ett oppositionsråd efter nästa val, vilket i dag finns återrapporterat i Arbetarbladet som ” FP vill oppositionsråd på heltid”.

I vår motion säger vi ingenting om vilken grad av tjänst det bör vara, vi säger bara att kommunen nästa mandatperiod, efter valet 2014, ska ha ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på kommunhuset.

Jag kan tycka att kommunen gott och väl kan ha ett kommunalråd på 75% och ett oppositionsråd på 25%, på så sett blir det ingen kostnadsökning för kommunen och samtidigt minskar obalansen mellan majoritet och opposition.

Kommunen ger företagare gratisreklam

På kommuens hemsida kunde man idag läsa om en ”utbildning som ger effekt”.

Kommunen ska inte gynna företag på hemsidan oavsett ändamål. Det är att ge gratis reklam. Kommunallagen, som reglerar den offentliga verksamheten i region och kommun, är väldigt tydlig om opartiskhetens betydelse.

Sen undrar jag över hur andra företagare ser på reklamen på hemsidan? Inom ”säljutveckling” lär det finnas flera som har utbildning i ”världsklass”.

Att sedan ALMI står bakom själva arrangemanget spelar ingen roll då det inte det företaget som kommunen lyfter fram och gör reklam för, men det är kanske inte något att förvånas över!

Jag tycker dock att det är lite märkligt att kommunen inte gör reklam för företagen som finns på Ockelbos eget “Wall Street”…!(som kommunalrådet sa i Arbetarbladet nyligen)

När (dåliga)samvetet talar…

Vid gårdagens fullmäktigemöte lämnade S över någon form av redovisning av bokslut eller något liknande. Jag kan bara undra om det hade något att göra med att jag, via min interpellation, ifrågasatte varför fullmäktiges beslut om redovisning av partistödet inte verkställts.

Det finns fortfarande ingen uppmaning eller rekommendation till partierna att göra en redovisa och inte heller hur och vad som ska redovisas, så S försök till att vara först blir bara ett skott i luften och utan värde!

Det var dock intressant att skåda den interna (S)glädjen när ordf. i S lämnade över dokumentet till fullmäktigepresidiet!

LOV, lag om valfrihetssystem

Hela livet är fyllt av val. Antingen som blivande föräldrar, föräldrar eller som vuxna.

Vi kan välja hur vi vill skaffa barn; på traditionellt sätt, med teknikens hjälp eller genom exempelvis adoption. Vi kan välja läkare, tandläkare, kiropraktor eller massör etc.

Men av någon anledning så kan vi inte få välja vårdgivare när vi blir äldre! Då ska man helt plötsligt bli omyndigförklarad och någon annan ska bestämma vem som ska ge mig vård eller omsorg.

Argumentet om ideologi är inte trovärdigt, allra helst när man i andra kommuner med samma styrning har infört LOV.

Att det är fel att tjäna pengar på vård är inte heller trovärdigt. Om nu det argumentet ska hålla skulle ingen privatpraktiserande läkare, tandläkare, kiropraktor eller massörer få verka.

Och kring dessa verkar ingen ha synpunkter, så varför just vård- och omsorgstjänster för de äldre? Kanske på grund av att det är det enda grupp som finns kvar att bestämma åt…

Finansiell styrka

För att kommunen ska ha en långsiktigt stabil ekonomi krävs att den årliga resultatnivån bör vara mellan 4-8 mkr dvs  mer än 2 % av skatter och utjämning.

Inför 2013 beslöt majoriteten (S) i kommunfullmäktige att resultat ska vara 1 %. Tittar vi på de kostnadsökningar som nyligen dykt upp inom utbildnings och kulturnämnden, ytterligare 2 miljoner back, så skulle kommunen gå back i år om det vara samma resultat krav i år som för nästa år.

Inom folkpartiet vill vi att detta mål ska återupprättas och därför föreslog vi i vårt budgetförslag en omdisponering av medel så att resultatet närmar sig målet om 2 %.

Tyvärr blir nog den ekonomiska resan 2013 skakigare än det hade behöva blivit om vårt förslag gått igenom.

Ömma tår

I budgetdiskussionerna vid kvällens fullmäktigemöte blev det tydligt att vi trampat på ömma tår när vi vill minska anslagen till vision 2020 och utvecklingsmedel!  Vi ser heller att delar av dessa pengar läggs på skolan, socialnämnden och lönehöjningar till duktiga pedagoger. Vi tror att det resulterar i en mer attraktiv kommun som kan locka till sig nya innevånare.

Men det är klart att om ingen under årens lopp sagt eller haft synpunkter på dessa satsningar förstår jag att det blir jobbigt när vi kommer och vill göra förändringar.

Investeringar utan mål?

Kommunens investeringsbudget består till stor del av ospecificerade medel. Genom att avsätta ospecificerade medel kan dessa pengar framstå som en räddningsutväg eller kortsiktiga lösningar och inte det långsiktiga målet om att uppfylla planerade behov.

Jag tycker att det finns all anledning att vara tydlig med vilket mål varje investering ska uppfylla och jag saknar därför en investeringsplan kring vad vår kommuns investeringar egentligen ska åstadkomma.